Türkçe Deutsch English
antalya-info

Belek Bitki Örtüsü

Belek, doğal bitki örtüsü ve faunasıyla dar bir alanı kapsamasına rağmen, doğal yaşam çeşitliliği oldukça geniştir. Bölgedeki ormanlar kumulları kaplamakta ve en geniş bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Belekteki yoğun Akdeniz fıstık çamı ormanlarının, yöresel türlerden biri olduğu bilinmektedir. Ayrıca yoğun çam ormanlarının altında Akdeniz çalıları ve sahile indikçe maki bitki örtüsü bulunmaktadır. Bu ormanlar, çiçek ve fauna açısından en zengin alanlardır. Görsel olarak en güzel ve zengin kırlar buralardadır.

Belek’in doğal ortamlarının çeşitliliği, çiçeklerinin zenginliğine dayanır. Belek’te 58 aile, 118 tür, 16 alt tür tanımlanmıştır. En zengin çiçek türleri, kumul bitki örtüsünde (27 ailenin 51 türü ) ve fıstık çamı ormanlarında (31 ailenin 51 türü) bulunmaktadır. 1995’de Belek’te daha önce söz edilmeyen 40 bitki türü bulunmuş, 28 botanik aileden 48 egzotik türün de listesi yapılmıştır.

*Avrupa’nın tamamında 12.000 civarında bitki türü bulunurken bu rakam Türkiye’de 10.000 civarındadır.

*Akdeniz Bölgesi’nde yetişen 600 “endemik” bitki türünün, 500’ü Antalya ve çevresinde yetişmektedir.

*Belek’te 118’den fazla değerli bitki türünün bulunmakta ve 40’tan fazlası Belek’e has  türlerdir.

*Var olan 6 bitki türü dünyada sadece Antalya’da yetişmektedir.