Türkçe Deutsch English
antalya-info
Expo 2016

Expo 2016

EXPO Nedir?

Expo halkı eğitmeyi, yeniliği paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve işbirliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Diğer ülkeleri, şirketleri, uluslararası kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve halkı katılması için davet eden ev sahibi ülke tarafından organize edilir. Expolar aynı zamanda en üst düzey karar alıcılardan çocuklara kadar uzanan katılımcı yelpazesinden dolayı, sıra dışı sergiler, diplomatik temaslar, iş toplantıları, kamusal tartışmalar ve canlı gösterilerle çok yönlü bir etkinlik sunar. 
expo hakkinda
Burada farklı kesimlerin perspektifinden EXPO’ların neden benzersiz etkinlikler olduklarının 4 nedeni yer almaktadır.
Uluslararası Toplum için: EXPO işbirliği ve ilerleme için bir diyalog platformudur.
EXPO insanlığın karşılaştığı temel sorunlara çözüm bulmak amacıyla tüm dünyayı bir araya getirir.  Bu meydan okuma EXPO’nun temasını oluşturur. 2015 Milano’nun teması “Dünya’yı Beslemek, Yaşam için Enerji” ve Astana 2017’nin teması “Geleceğin Enerjisi” olacaktır.
Pratikte bu tema nasıl hedeflenir? Birincisi, bütün katılımcılara sergi alanı veya bir pavilyon inşa etme imkânı verilir. Bu alanlarda tecrübeleri, yenilikleri ve temayla ilgili fikirlerini sergilerler. Ayrıca düzenlenen diplomatik ve profesyonel toplantıların yanı sıra konferanslar, workshoplar, tartışmalar düzenlenir. Bunlar katılımcılara fikirleri değiştirme, çözümler bulma ve yeni işbirliği bağları kurma olanağı sağlar.
Bu entelektüel teşvik sayesinde, EXPO’lar geleceğe ışık tutar. Örneğin 2010 Şangay, “Şangay Kılavuzu- 21.yüzyılda sürdürülebilir şehir gelişimi için bir rehber” çıkartılarak şehirlerde yaşam kalitesini artırmaya adanmıştır. 2012 Expo Yeosu, Uluslararası Toplumu harekete geçirmek için “Yaşayan bir okyanus ve sahiller için Yeosu Bildirisi”ni çıkarmıştır.
Halk için: EXPO eğitim ve eğlence deneyimidir.
EXPO bir eğitim ve eğlenceyi birleştiren ve geniş bir sergi, aktivite ve gösteri çeşitliliği ortaya çıkaran bir deneyimdir. Yenilikçi mimarisi ile EXPO Alanı kendisi cazibe merkezidir. Fakat interaktif sergiler, çığır açan teknolojiler ve EXPO’nun yoğun kültürel programı gerçek anlamda unutulmaz bir tecrübe sağlar.
EXPO’da tipik bir gün şu şekildedir: Dijital teknolojiler sayesinde Arktik Okyanusu üzerinde gezinti (Rus pavilyonu, Expo Yeosu 2012), flüt çalan robot gösterisini izleme(Expo Aichi 2005) ve gün içinde şehirlerde enerji yeterliliği konulu münazaraya katılım (Expo Astana 2017), bir Santana konseri dinleme (Hanover 2000) akşam Cirque du Soleil’in gösterisini izleme(Zaragoza 2008).
Bu etkinliklerin başarısı ziyaretçilerin sayısıyla açıklanabilir. Hanover 2000’e 19 milyon, Aichi 2005’e 22 milyon ziyaretçi katılmış ve Shanghai 2010 73 milyon bilet satışıyla rekor kırmıştır.
Ev sahibi ülke için: EXPO ülkenin markalaşması ve gelişmesi için bir araçtır.
EXPO milyonlarca ziyaretçinin yanı sıra dünya liderleri ve karar mercilerini çekebilen birkaç etkinlikten biri olduğu için, bir ülkenin uluslararası arenada kilit bir aktör olarak imaj ve konumunu güçlendirmesi açısından bulunmaz bir fırsattır. 2000 yılında Hannover Expo’su Almanya’ya birleşmiş bir ülkenin yeni yüzünü dünyaya sunma imkanı sağlamıştır. Teması Geleceğin Enerjisi olan Expo 2017 Astana ile 23 yaşındaki Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası cazibesini artırmayı amaçlamakta ve sürdürülebilir enerjilerin gelişimindeki oynadığı kilit rolünü pekiştirmektedir.
EXPO aynı zamanda gelişimi teşvik etmenin mükemmel bir yoludur. Bu etkinlik altyapı gelişimini ulaşım ağı ve iskan kapasitesini artırır, istihdam ve iş olanakları yaratır, ayrıca ülkenin küresel iş ve yatırım çevresini geliştirir.
Bu yerel ve ulusal gelişim EXPO alanının yeniden doğru bir şekilde kullanılmasıyla daha da artar. Etkinlik sonrası EXPO alanı bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına uyum sağlamak için dönüştürülür. Örnek olarak 1998 Lizbon Expo’su boş bir alan oluşturarak şehrin önemli bir ekonomi merkezi haline gelmiş ve Şangay Expo 2010 alanını büyük bir kültür ve eğlence sektörüne dönüştürmüştür.
Katılımcılar için: EXPO uluslararası sosyal yardımlaşmaya ve ekonomik fırsatlara olanak verir.
EXPO ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve şirketlerin katılımı ve onlara ayrılmış alan ve pavilyonlarıyla birlikte serginin bir parçası olmaları için ev sahipliği yapar. Katılımcılara başarıları, kültürleri ve ürünlerini vs. uluslararası ziyaretçilere sergileme fırsatı verir. Ülkelerin sadece uluslararası imajına değil aynı zamanda aktivitelerinin gelişmesine de katkıda bulunur.
Botanik EXPO, dünyanın gözlerinin çevrildiği gelecek nesillerin yaşama alanları, doğal kaynakları ve bunlara bağlı geçim kaynakları, sürdürülebilir kalkınma, yeşil yaşam gibi kavramların çocuklara aktarımı konularında, kentsel yaşamın çocuklara ve yeşile bıraktığı yer konusunda birlikte düşünme, çözümler üretme, dünyayla paylaşmada eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
Expolar ülkelere ev sahibi ülke ve diğer ülkelerle işbirliği bağlarını güçlendirmekle birlikte kendi ürünlerini tanıtmalarını da sağlar. Şirketler etkinlik, diğer ülkelerle ve yatırımcılarla yapılan toplantı organizasyonlarına katılarak ve yeni bir seyirci kitlesi ile meşgul olarak pazarlarını büyütebilirler. Expolar ayrıca uluslararası kuruluşlara ve sivil topluma savundukları konularda farkındalığı artırmaları için fırsat verir.

 

Expo 2016 için Bilet Satın Al