Türkçe Deutsch English
antalya-info

İbradı'da Görülcek Yerler

İBRADI EVLERİ

İbradı, güzel evleri ve konakları ile ünlüdür. 1889 yılında meydana gelen yangında evlerin hemen tümü yanmış olmasına rağmen yangın sonrası yaptırılan evler ve konaklar ilgi çekicidir. Bu evlerin duvarları, taş malzeme ile örülmüş, aralarına ise ahşap hatıllar (piştuvan) konulmuştur. Binaların üst katları ise araları sıva ile doldurulmuş ahşap yapılıdır. Evlerin pencerelerinde, kapılarında ve oda tavanlarında çeşitli tahtadan oyma süslemeler bulunmaktadır.

İBRADİ MEZARLIĞI

Kentin girişinde yer alan lbradı Mezarlığında Kadı Abdurahman Paşa’nın ve ailesinin mezarları var. Baş uçlarındaki süslü mezar taşlarında aşağıdaki yazıtlar okunuyor:

Hüvel hallakulbaki. El merhunı yel mağfur. Elmuhtaç ila rahmeti rabbihil gafur. Sabikan Anadolu Valisi iken maktulen vefat eden Kadı Abdurrahman Paşa ruhiçün fatiha. 10 Z. 1223. Diğer taşta Hüvelbaki. Ya İlahi ol mubarek ismi pakin izzeti Hem Resulün arı a/em şahı kevneyn hürmeti. Eyle kabrim revzai cennet ya ilahel alemin. Gece gündüz eylesinler hun gilman hidmeti. Merhum Kadı Abdurrahman Paşa Zade.

Maktulen vefat eden merhum. Seyid Mehmet Bey ruhiçün Fatiha. 22 7.1223. üçüncü taşta ayni ibare ve Abdül/ah Paşa 22. 7. 1223 yazılıdır.

ANITSAL KESTANE AĞACI

İbradı Mezarlığının kuzeyinde çevresi 17 m olan bu ağaç hemen hemen 900 yıllıktır.

ÇUKURVIRAN MEZAR ANITI

Maşat yakınındaki Çukurviran’da etrafı dağlarla çevrili Çukurviran Köyünün ortasındaki alçakça bir tepe üzerinde mezar anıtı, girişi ve mezarın yer alan bölüm bugün de görülebiliyor. Yapı taşlarından bu anıt mezarın 5 sonra 1-2 yy’da yapıldığı tahmin ediliyor.

ERYMNA

Ormana köyü ile Unulla köyü arasındaki bir tepe üzerinde Erymna kenti kalıntıları yer alır. Burada kente ait çeşitli kule ve kale kalıntıları dikkat çekicidir. İvgal köyü yakınlarındaki ETENNA ve Gödene’deki GOTENNA antik kentleri hakkında yeterli bilgi yoktur. Çukurviran, Soğukoluk ve Kayadibi yörelerinde görülen Greklere ait taş yapılar, Eynif-Kesikbeli yolu üzerinde yer alan ve bir Selçuk eseri olan Bahadıroğlu Pınarı ile yine lbradı yöresindeki Kargı Hanı, Koca Oluk Han ilçenin görülecek yerleri arasındadır.

KARGI HANI

Eskiden antik devir insanlarının olduğu gibi Selçuklular ve Osmanlıların da Antalya- Konya arasında kullandıkları en kısa yol olan ve Kesikbeli’nden geçen Antalya-Beyşehir-Konya yolu üzerinde Kesikbeli dibinde Kargı Hanı vardır. 50 x 46 metre büyüklüğündeki hanın ortadaki avlusunun etrafına dizilmiş odalar vardır. Her odanın tavanında bir pencere bulunmaktadır. Kapının tam karşısına gelen cephede taştan oyulmuş taştan hayvan yemlikleri vardır. Yazıtı bulunmayan bu han oldukça harap durumdadır.

İbradı'da Görülcek Yerler

Eynif Ovasının doğusunda yer alan bu han oldukça yıkık durumdadır. Hana ait bir yazıt bulunamadığı için yapılış tarihi hakkında bilgi yoktur.

ALTINBEŞİK-DÜDENSUYU MAĞARASI

Ürünlü köyü yakınında, ilk kez 1966 yılında Dr.Temuçin Aygen tarafından keşfedilen ve bir kaç katlı olan Altınbeşik - Düdensuyu Mağarası, yeraltından Beyşehir Gölü ile bağlantılıdır. Mağaraya 200 m uzunlukta bir yeraltı gölü üzerinden botla girilebilmekte ve gölün sonunda 44 metrelik dikey bir traverten oluşumu üzerinden ikinci kata çıkılmaktadır. Burada da 130 m uzunlukta ince, uzun sığ bir göl başlamaktadır. 2. katın sonuna kadar küçük gölcükler yer almaktadır. Sonraki yıllarda da yapılan ölçümler sonucunda hesaplanan toplam uzunluğu 1.840 m’dir.

Mağaraya iki yoldan ulaşılır. Akseki-lbradı-Urünlü yolu oldukça düzgündür ve daha çok kullanılır. Manavgat-Yaylaalan köyü yolu ise bir dağ yoludur. Urünlü köyünden bir patikayla 1-1,5 saatte mağaraya varılır.

Mağara, içindeki sarkıtlar, dikitler, traverten gölleri ve benzeri oluşumlarla turistik önem taşır. Ama, girilmesi zor ve ancak özel tekniklerle olanaklıdır. Ağızdan yaklaşık 200 m içerilere kadar uzanan gölden sonra özel çiviler çakılarak çıkılabilen 44 mlik traverten duvara ulaşılır.