Türkçe Deutsch English
antalya-info

Likya

Batı Akdeniz’de yer alan Pamfilya Körfezi’ni kuşatan kara coğrafyası Antik Çağ öncesi ve sonrasında bölgeye gelip yerleşen halkların adıyla anılır. Körfezin kuzey ucundan batıya, Fethiye’ye (antik Telmessos) çekilen hayali çizginin güneyinde kalan coğrafya Likya olarak anılır.

Likya sözcüğünün kökeni hakkında çeşitli görüşler vardır: Bunların içinde en çok taraftar bulan görüş, “lux” ışık sözcüğünden geldiğidir; Likya, ışık ülkesi. Işığın tanrısı kabul edilen Apollon’un Likyalı oluşu bu savın önemli dayanaklarından biridir. Homeros, İliada’da Antik Çağ’ın bu yol gösterici ve gizleri aydınlatan tanrısının Likyalı olduğunu yazar. Likya Bölgesi halkı Lukkalar olarak anılır. Herodot, Lukkaların Likya’ya Girit’ten geldiklerini söylerken bu halkın Anadolu’nun yerlisi olduğunu dile getiren görüşler de vardır.

Akdeniz’in Anadolu kıyılarında kayda değer bir ada varlığı yoktur. Tekdüze bir halde uzanan Akdeniz kıyı coğrafyasının bu özelliği, Likya kıyılarından itibaren küçüklü büyüklü koylar halinde uzanan girintili çıkıntılı bir hal alır. Likya’nın bu girintili çıkıntılı kıyıları, batıya doğru ilerledikçe labirent halini alacak olan Ege kıyılarının habercisidir.

Likya Bölgesi üç bölümde ele alınır: Doğu Likya, Merkezi Likya ve Batı Likya.

Doğu Likya’nın önemli kentlerinin başında üç ayrı limana sahip olan Phaselis gelir. Phaselis’in güneyinde bir demirleme yeri olan Olympos ve Finike Koyu’nun doğusunda, Kumluca ilçesi yakınlarında, Antik Çağ’ın dillere destan varsılı Opramoas’ın kenti Rhodiapolis.